Een kindje adopteren

16 september 2019 / Naomi

adoptie_adopteren_kind_baby_proces_informatie

 

 

Zelf heb ik er wel eens over nagedacht om een kindje te adopteren. Ik heb toen wat informatie opgezocht en kwam tot de conclusie dat het allemaal niet zo makkelijk, snel en goedkoop is. Wanneer je graag een kindje wilt adopteren komt er heel veel extra’s bij kijken. In deze blog zet ik alle informatie voor je op een rij.

 

 

Wat is adoptie?

Adoptie betekend het aannemen van een kind wat niet van jezelf is. Je neemt de zorg en opvoeding op je. De rechten en plichten die bij een adoptie komen kijken zijn in de wet vastgelegd.

 

In principe kan iedere volwassen een adoptie procedure starten. Er zijn wettelijke voorwaarden aan verbonden, zoals bijvoorbeeld de leeftijd. De Stichting Adoptievoorzieningen controleert bij elke aanvraag of er wel aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

 

 

Stap 1: Aanvraag beginseltoestemming

Wanneer je besluit dat je wilt adopteren dien je als eerste een beginseltoestemming aan te vragen. Nadat deze is ingevuld en opgestuurd ontvang je een bevestiging met een BKA (Buitenlands Kind ter Adoptie) nummer. Dit nummer bepaald de volgorde van behandeling van iedereen die wilt adopteren.

 

 

Stap 2: Deelnemen aan informatiebijeenkomsten

Nadat de aanvraag in behandeling is genomen moet er 210,- inschrijfgeld betaald worden. Daarna zijn is er een er verplichte informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst zijn er binnen twaalf maanden nog vijf verplichte voorlichtingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kosten bij elkaar 1.385,-. De volgende onderwerpen worden daar besproken:

 

 • De voorgeschiedenis van het kind

 • De biologische ouders

 • Hechting

 • Verlies en rouw

 • Identiteit en loyaliteit

 • Wensen en grenzen met betrekking op het adoptie kind

 

 

Stap 3: Een gezinsonderzoek

In deze fase doet de Raad van de Kinderbescherming een gezinsonderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de gezinssituatie, de leefsituatie en de beweegredenen van de adoptie. Ook wordt er een medische verklaring opgesteld. Wanneer je na dit onderzoek een geschikte kandidaat bent wordt er door de minister van Veiligheid en Justitie een beginseltoestemming gegeven en kan de bemiddelingsfase starten.

 

 

Stap 4: Een bemiddelingsbureau

Nu kan er gericht gezocht worden naar een geschikt adoptie kindje. Er zijn een aantal bemiddelingsbureaus die een vergunning hebben om bij een adoptie te bemiddelen zoals:

 

 • Stichting Kind en Toekomst

 • Stichting Meiling

 • Nederlandse Adoptie Stichting

 • Vereniging Wereldkinderen

 • Adoptiestichting A New Way

 

Deze vijf organisaties zijn de vergunninghouders. Het is mogelijk dat je een eigen contact hebt gevonden in het buiteland voor een adoptie. Je moet dit contact dan voorleggen bij één van de bovengenoemde vergunninghouders. Deze zal de organisatie dan controleren op zuiverheid en zorgvuldigheid, en zal dan een advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie geven. De kosten van een bemiddelingsbureaus zijn erg verschillend. De prijzen liggen ongeveer tussen de 9.000,- en 28.000,-.

 

 

Stap 5: Voorstel adoptiekind

Wanneer de vergunninghouder en het eventuele bemiddelingsbureau het eens zijn wordt er een kindje voorgesteld. Hierbij wordt duidelijk of het een jongetje of een meisje is en wat de medische achtergrond van het kind is. Wanneer je dit voorstel accepteert moet er nog veel geregeld worden. Daarna kun je in de meeste gevallen het kindje ophalen in het land van herkomst. De duur van deze procedure is per land verschillend.

 

 

Stap 6: Administratie in Nederland

Wanneer het kind uit een land komt wat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt het buitenlandse adoptie uitspraak gelijk erkend en krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit. Wanneer het kind uit een ander land komt dienen er nog een aantal administratieve dingen te woorden geregeld voordat het kind de Nederlandse nationaliteit kan krijgen.

 

 

 

Wanneer je jouw adoptiekindje eindelijk in de armen kan sluiten wil je dit natuurlijk aan iedereen laten weten. Je kunt een adoptiekaartje uit de Mixed Babies webshop versturen om dit mooie nieuws te delen.

 

 

Bron: www.adoptie.nl voor meer informatie.

 

 

REACTIES

Er zijn geen reacties beschikbaar.

PLAATS EEN REACTIE

Je emailadres zal niet getoond worden bij je reactie.